เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2561


โรงเรียนองค์การบริหารส้วนจังหวัดกาญจนบุรี2(บ้านหนองอำเภอจีน)
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นอนุบาล1
รับสมัคร 28 ก.พ. 2561-6 มี.ค. 2561
ชั้น ป.1
รับสมัคร 7-11 มี.ค. 2561
ชั้น ม.1
รับสมัคร 25-28 มี.ค. 2561

ข่าวสาร

กิจกรรมข่าวสารรับสมัครนักเรียน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *