เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปี 2561

โรงเรียนองค์การบริหารส้วนจังหวัดกาญจนบุรี2(บ้านหนองอำเภอจีน) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล1 รับสมัคร 28 ก.พ. 2561-6 มี.ค. 2561 ชั้น ป.1 รับสมัคร 7-11 มี.ค. 2561 ชั้น ม.1 รับสมัคร 25-28 มี.ค. 2561